Skip to main content

Keeled Saddle Bush-cricket Ephippigerida carinata

Classification

Bradyporinae [subfamily]
Ephippigerida [genus] (10)
carinata [species]

Classification

Bradyporinae [subfamily]
Ephippigerida [genus] (10)
carinata [species]

Names

English name Keeled Saddle Bush-cricket
Valid name Ephippigerida carinata (Bolívar, 1877)

Classification