Skip to main content

Kazakhstan Match Grasshopper Ochrilidia hebetata kazaka

Classification

Ochrilidia [genus]
hebetata [species] (1)
kazaka [subspecies]

Classification

Ochrilidia [genus]
hebetata [species] (1)
kazaka [subspecies]

Names

English name Kazakhstan Match Grasshopper
Valid name Ochrilidia hebetata kazaka (Tarbinsky, 1926)

Classification