Skip to main content

Risorgenza Glandular Cricket Petaloptila sbordonii

Classification

Gryllomorphinae [subfamily]
Petaloptila [genus] (17)
sbordonii [species]

Classification

Gryllomorphinae [subfamily]
Petaloptila [genus] (17)
sbordonii [species]

Names

English name Risorgenza Glandular Cricket
Valid name Petaloptila sbordonii Baccetti, 1979
Synonym sensu lato Discoptila sbordonii Baccetti, 1979

Classification