Skip to main content

Meadow Grasshopper Pseudochorthippus parallelus

Photo: Ruben Foquet

Names

English name Meadow Grasshopper
Valid name Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Synonym sensu lato Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)

Classification