Skip to main content

Plevne Plump Bush-cricket Isophya plevnensis

Classification

Phaneropterinae [subfamily]
Isophya [genus] (46)
plevnensis [species]

Classification

Phaneropterinae [subfamily]
Isophya [genus] (46)
plevnensis [species]

Names

English name Plevne Plump Bush-cricket
Valid name Isophya plevnensis Peshev, 1985
Synonym Isophya pravdini Peshev, 1985

Classification