Skip to main content

Name: Metrioptera arnoldi Ramme, 1933

Is synonym sensu lato forBroughtonia arnoldi