Skip to main content

Name: Discoptila fragosoi (Bolívar, 1885)

Is synonym sensu lato forPetaloptila fragosoi