Skip to main content

Name: Pallasiella bolivari (Kuthy, 1907)

Is synonym sensu lato forRamburiella bolivari